Together we strengthen the industry

Our vision is a world class foundry branch. Growth and competitive strength through co-operation.

Information from The Foundry Association

Foundry master

Foundry master

The Swedish Foundry Association has been involved in developing an online master program that focuses on implementation and development of cast metals and processes. The program, which is a part of the educational cataloge at Jönköping University, is also open for international students.

Read more here
Gjuteriet

Gjuteriet

Gjuteriet is the leading trade journal for the Swedish and Nordic foundry industry. To read the journal in Swedish please visit Gjuteriet.se

Read more here
Climate Indicator

Climate Indicator

Compare the advantages of the Swedish castings compared to imported goods.

Try it out

Samarbetspartners

En ideell förening för personer anställda i svensk gjuteriindustri, anställda vid leverantörsföretag eller vid gjutgodsköpande företag. Den anställde är medlem i Gjuteritekniska föreningen, medan företag är medlemmar hos Gjuteriföreningen.

Jönköping University är ett modernt lärosäte i Jönköping. Forskningen inom Material och tillverkning är inriktad på materialegenskaper och tillverkningsprocesser för gjutna material.

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

CIC är en internationell arena inom resurs- och kostnadseffektiv gjutna produkter, i syfte att stödja inom forsknings-, utveckling, innovation och kompetensutveckling. CIC är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen, JU och Swerea SWECAST.

Svenskt Aluminium är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett strategiskt material.

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. De tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Det är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen, Jernkontoret och Svenskt Aluminium

Umbrella organization of the European foundry industry, established in 1953. CAEF deals with economic, technical, legal, and social issues. Its membership includes the national foundry associations from 22 European countries.